Başlıksız Belge

 

Üyelik Sözleşmesi

 

İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ İŞLEMLERİ İÇİN ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Bir tarafta SATICI sıfatı ile ZİYA GÖKALP MAH. İKİTELLİ ORGANİZE SAN. BÖLGESİ BAĞCILAR GÜNGÖREN SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO: 9-10 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL adresinde mukim www.esermoble.com internet sitesinde faaliyetlerini yürüten ESER MADENİ MÖBLE TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ. ile diğer tarafta ÜYE sıfatı ile www.esermoble.com alan adından yayın yapan ESER MADENİ MÖBLE TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.'ye ait olan e-ticaret sitesine üye olarak ya da olmayarak alışveriş yapan kişiler arasında www.esermoble.com internet sitesine üyelik için üyelik sözleşmesi akdedilmiştir.

 

2. KONU

İş bu sözleşmenin konusu, ESER MADENİ MÖBLE TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ. 'nin sahip olduğu www.esermoble.com web sitesinden elektronik ortamda ÜYELİK işlemlerinin yapılması ve site kullanım koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

www.esermoble.com internet sitesinin kullanım koşullarını ESER MADENİ MÖBLE TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ. her zaman tek taraflı olarak belirleme hakkına sahiptir.

 

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. ÜYE söz konusu işlemleri sırasında beyan ettiği bilgilerin doğruluğundan, kendisine verilen şifre ve kullanıcı bilgilerinin korunmasından dolayı sorumludur. Üye, www.esermoble.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ESER MADENİ MÖBLE TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.'ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ESER MADENİ MÖBLE TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.2. Üye, www.esermoble.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ESER MADENİ MÖBLE TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.3. ÜYE site içindeki ve üyelik sözleşmesinin eki sayılan tüm hükümleri okumuş ve incelemiştir. ÜYE söz konusu beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri hür iradesi ile beyan ettiğini, bilgilerin yanlış çıkması durumunda SATICININ herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder.

3.4. ÜYE 18 yaşından büyük olduğunu beyan eder. 18 yaşından küçük kişiler ile sözleşme yapılamaz.

3.5. ÜYE internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır.

3.6. www.esermoble.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.esermoble.com web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.7. Taraflar arasında yapılan bu sözleşme hükümleri çerçevesinde SATICI, ÜYE'nin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderebilecektir.

3.8. Sistemde meydana gelen hata veya yazım yanlışlarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından, bağlantı hatalarından SATICI sorumlu değildir.

3.9. Eserraf, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.esermoble.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.10. Ürün bedeline kargo ücreti ve diğer hizmetler dahil değildir. Kredi veya nakit kartlar ile yapılan işlemlerde bankaların almış oldukları her nevi ücret ve diğer masraflardan yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir.

3.11. SATICI, ürünü eksiksiz teslim etmek ile sorumludur. ÜYE ürünün kendisine teslimi sırasında ürünü muayene etmek ve eksik, hasarlı olması durumunda kargo yetkilisi ile birlikte tutanak tutturmak zorundadır. Aksi durumda ürün mükemmel durumda teslim edilmiş sayılır.

3.12. SATICI, sözleşme konusu ürünü tedarik etmesi imkânsızlaşması halinde tek taraflı olarak siparişi iptal edebilir.

3.13. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile mal teslimi yapamaz ise bu durumda bu sebebin sürdüğü süre teslim süresine eklenir.

3.14. Sözleşme konusu ürünün üretilemeyeceği hallerde SATICI, ÜYEYİ haberdar ederek ve ÜYE tarafından ödenen bedelleri ödeyerek ürünü teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

3.15. ÜYE söz konusu alışverişi kredi kartı veya nakit kart ile yapması durumunda bu kartın kullanımından doğan tüm sorumluluk kendisine aittir. SATICI gerek gördüğü durumlarda kimlik doğrulamasını isteyebilir. Bu durumda ÜYE kimliğini doğrulamaz veya işlem yapılan kredi kartı hamili olduğu tespit edilemez ise SATICI yapılan işlemi iptal edebilir. Bu durumda ÜYE'nin herhangi bir talebi olamaz.

3.16. SATICI yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.17. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle mal tesliminde gecikmesi durumunda söz konusu bu süreler teslim sürelerine eklenebilir. ÜYE mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile meydana gelen gecikmeden SATICIYI sorumlu tutamaz.

3.18. Kredi kartı ile yapılan satışlarda iade talebi bulunması halinde, nakit iade yapılamaz. Bu durumda iade kullanılan kredi kartına göre banka üzerinden yapılır.

3.19. www.esermoble.com tüm mülkiyeti ve fikri ve sınai hakları SATICIYA aittir. SATICI sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve ÜYENİN üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.

3.20. ÜYE www.esermoble.com sitesinin kullanımından dolayı doğan herhangi bir zarar veya nedenle tazminat talep etme hakkı olmadığını beyan ve kabul eder.

3.21. Siteye bağlantı güvenliğinden ÜYE sorumludur. Bağlantı güvenliği nedeni ile oluşacak güvenlik zafiyetinde SATICININ hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.22. Taraflar SATICININ bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.23. KDV, bandrol veya diğer vergilerdeki değişiklikler ve gelebilecek yeni vergiler fiyatlara aynen yansıtılacaktır.

3.24. Bu internet sitesine veya mobil uygulamaya girmeniz halinde bu internet sitesinde ya da mobil uygulamadaki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ESER MADENİ MÖBLE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

3.25. ESER MADENİ MÖBLE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. ESER MADENİ MÖBLE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. işbu site ve site uzantısında ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar.

3.26. Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin ya da mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye ve mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. ESER MADENİ MÖBLE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.'nin, kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır.

3.27. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe ESER MADENİ MÖBLE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.'nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. ESER MADENİ MÖBLE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.28. Bu internet sitesi ESER MADENİ MÖBLE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.'nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. ESER MADENİ MÖBLE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ., bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. ESER MADENİ MÖBLE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, markası ve diğer markalar, www.esermoble.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, ESER MADENİ MÖBLE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır.

3.29. İnternet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

3.30. ESER MADENİ MÖBLE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.'nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır. ESER MADENİ MÖBLE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ., dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye veya mobil uygulamaya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

3.31. www.esermoble.com sitesi özel istek üzerine üretim sipariş kabul eden bir e-ticaret sitesidir.

3.32. Firmamız haber vermeksizin internet sitesinde yer alan görsel, ölçü ve fiyatlarda değişiklik yapabilir.

3.33. Hesabımıza yapacağınız havale ya da EFT'nin fatura kesilecek firma ya da şahıs tarafından gönderilmesi gerekmektedir. Satın alacağınız ürünler sipariş üzerine imal edilmektedir. İade ve değişimi yapılmamaktadır. Bu yüzden ürünlerin ölçülerini, rengini, miktarını ve kullanım yerini dikkatli bir şekilde belirlemenizi öneriyoruz.

 

4. YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

 

5.ONAY HÜKMÜ

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş ve elektronik olarak imzalanmış olur.